Informacje prawne

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA

Dostęp do  www.onduline.com i jej użytkowanie podlega niniejszemu Regulaminowi. Grupa Onduline (zwana dalej „ONDULINE”) zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowych korekt.
Cała zawartość (obrazy, teksty, znaki towarowe, wszystkie logo, rysunki, nazwy produktów) z  www.onduline.com jest chroniona prawem autorskim i/lub innymi prawami własności intelektualnej i nie może być reprodukowana, rozpowszechniana, przekazywana, pobierana, zmieniana, edytowana, ponownie wykorzystywana, przekierowywana lub wykorzystywana w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku, elektronicznym lub innym, bez pisemnej zgody firmy Onduline.
Onduline stara się zamieszczać dokładne i aktualne informacje na temat www.onduline.com, jednak nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych oświadczeń co do ich dokładności. Onduline
i osoby trzecie uczestniczące w tworzeniu, produkcji lub dostawie www.onduline.com ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikowe lub inne, wynikające
z dostępu do www.onduline.com, z korzystania ze strony, z braku możności korzystania z niej lub z jakichkolwiek błędów lub pominięć w treści.
Onduline nie składa żadnych oświadczeń i nie udziela żadnych gwarancji dotyczących witryn proponowanych przez osoby trzecie, do których można mieć dostęp za pośrednictwem www.onduline.com lub za których pośrednictwem można mieć dostęp do www.onduline.com. Onduline stara się zamieszczać jedynie linki do witryn, które podzielają wysokie standardy firmy dotyczące jakości, nie ma kontroli nad linkami zamieszczonymi przez osoby trzecie i przekierowującymi do witryn Ondulin. Łącząc się z inną stroną niż www.onduline.com, należy pamiętać, że jest to strona  niezależna od Onduline. Ponadto Onduline nie może nadzorować ani sprawdzać zawartości wszystkich stron internetowych. W związku z tym Onduline nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za zawartość stron, które nie są częścią serwisu Onduline. W szczególności nie kontrolujemy praktyk stron osób trzecich w odniesieniu do gromadzenia, przetwarzania danych osobowych i poszanowania prywatności, nawet jeśli strony te mają link do www.onduline.com. Należy więc zapoznać si z zobowiązaniami Onduline odnośnie do poszanowania życia prywatnego, ale także z zobowiązaniami dowolnej witryny mającej link do www.onduline.com i uważać na to, aby korzystać jedynie ze stron, których treść i zasady korzystania akceptujesz.

Wchodząc na stronę Onduline, zobowiązujesz się nie przesyłać ani nie przekazywać tekstów  lub obrazów niezgodnych z prawem, podlegających karze na mocy prawa karnego lub cywilnego lub mogących szokować, w szczególności treści pełnych nienawiści, pornograficznym lub zachęcających do takich zachowań. Onduline zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich kroków lub wszelkich działań, jakie uzna za niezbędne w przypadku, gdy jedna ze stron Onduline będzie używana do rozpowszechniania tego rodzaju treści.
Informujemy, że wszystkie znaki towarowe, logo, wzory, nazwy produktów, niezależnie od tego, czy zapisane są tłustym drukiem i czy opatrzone są symbolami znaków towarowych, są własnością firmy Onduline, jej spółek zależnych i stowarzyszonych lub jej partnerów. Pobieranie, kopiowanie, reprezentacja, przesyłanie, rozpowszechnianie, przekierowywanie, ponowne wykorzystanie, dystrybucja, edytowanie, modyfikowanie i wszelkie inne  zastosowanie tych elementów, jeżeli nie jest to dozwolone na podstawie  informacji zamieszczonych na tej stronie, jest wyraźnie zabronione i może stanowić naruszenie praw własności intelektualnej lub nieuczciwej konkurencji. Onduline działa w celu ochrony swoich praw własności intelektualnej w najszerszym zakresie z możliwości oferowanych przez prawo.

WYDAWCA - HOST

Spółka – wydawca strony:
Onduline S.A. Spółka Akcyjną z zarządem i radą nadzorczą
Kapitał 11.323.485,05 €
R.C.S. Nanterre 552 088 361

Siedziba spółki:
35 rue Baudin,
92300 Levallois-Perret
Tel.: 33(0)1 55 63 80 10
Fax : 33(0)1 41 34 30 54
info@onduline.com
VAT : FR86552088361
Dyrektor publikacji: Richard Seguin

Host strony:
Armuntec
Siedziba spółki: 45 rue de Babylone - 75007 PARIS - Francja
Tel : 33(0)1 42 79 19 50
Fax : 33(0)1 44 18 04 69 
www.armuntec.net

Podziękowania

Projekt, oprawa graficzna
Ilustracje i obrazy: Fotolia

Dół formularza