Rozpuszczalnikowy impregnat do gresu FEDA ®

Impregnat

Dlaczego FEDA ®?

"FEDA ® specjalistyczny preparat na bazie silanu i siloksanu w rozpuszczalniku do  zabezpieczania gresu i innych płytek nieglazurowanych".

 

                                      

 

Impregnat trwale chroni zarówno nowe, jak i stare powierzchnie wykonane z  gresu oraz nisko nasiąkliwych kamieni naturalnych. Wytwarza trwałą,  wysokoodporną warstwę na zabezpieczonych powierzchniach, która  skutecznie chroni przed zabrudzeniami oraz ułatwia czyszczenie. Dzięki  specjalnym składniom zawartym w recepturze utrudnione jest przywieranie  brudu i kurzu.

 

Zalety:

  • NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE
  • PROSTY W UŻYCIU
  • PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

Zastosowanie

Wydajność: w zależności od chłonności podłoża z 1l preparatu można zaimpregnować od  10 do 15m² przy jednokrotnym impregnowaniu.

 

Sposób użycia:

Podłoże powinno być czyste, suche, dobrze odtłuszczone. Preparat nanosimy  za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Zalecane jest wykonanie dwukrotnego  malowania w krótkich odstępach czasu , dopóki pierwsza warstwa jest  wilgotna. Nie dopuścić do powstawania kałuż. Nadmiar impregnatu należy  usunąć czystą szmatką. Temp. nakładania od +5 do +30°C. Do momentu  wyschnięcia należy chronić impregnowane powierzchnie przed opadami  atmosferycznymi. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić testy  sprawdzające działanie preparatu na podłoże.

Przechowywać oraz używać w temp. od +5 do +30 °C

 

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l

 

Bezpieczeństwo:

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą  charakterystyki. Chronić przed dziećmi. Pomieszczenia zamknięte dobrze  wentylować. Używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów  oraz odzieży ochronnej. Unikać kontaktu ze skorą i oczami. Unikać  wdychania oparów produktu. Zachować ostrożność jak przy pracach z  rozpuszczalnikami palnymi.