FAQ

Ile należy przyjąć gwoździ papowych na każdy pas?

Do zamocowania pojedynczego gontu, należy użyć 5-6 gwoździ papowych ocynkowanych o długości 2,5 cm. Przy nachyleniu dachu powyżej 60° liczbę gwoździ należy zwiększyć do 10 szt.

Do you need more details ?