FAQ

W jakiej temperaturze należy układać gonty?

Gonty bitumiczne najlepiej układać w temperaturze powyżej 6°C. Przy temperaturze niższej niż zalecana, gonty należy dodatkowo zgrzewać lub podklejać.

Temperatura optymalna to 20°C - 25°C. Przed ułożeniem gontów przechowywanych

w pomieszczeniach nieogrzewanych, należy je przenieść na okres 24 godz.

do pomieszczeń o temperaturze nie niższej niż 10°. Nie należy wykonywać pokrycia podczas opadów atmosferycznych oraz silnych wiatrów. W przypadku wykonywania obróbek w kalenicy, każdy odpowiednio przycięty element należy każdorazowo podgrzewać.

Do you need more details ?