FAQ

Jak należy kształtować wielkość zakładów w zależności od kąta nachylenia dachu?

Przy kącie nachylenia połaci od 12o do 21o (22% - 38%) zakład wzdłużny wynosi 30 cm, boczny równy jest dwóm falom (konieczność zastosowania podłoża pełnego). Powyżej 21o (powyżej 38%) zakład wzdłużny wynosi 17 cm, zakład boczny równy jest 1 fali (rozstaw łat - co 61 cm).

Do you need more details ?