FAQ

Jak wykonać obróbkę kalenicy?

Wykończenie kalenicy wykonuje się z odpowiednio uformowanych pasów gontu. Każdy pas dachówki dzielimy na cztery części. Odpowiednio przycięte elementy formujemy do odpowiedniego kształtu i przybijamy w miejscach zakładek. Połączenie uszczelniamy klejem bitumicznym lub podgrzewamy.

Do you need more details ?