Czyścik do kostki brukowej FEDA

KOLORY
Opis

Zastosowanie

Czyścik do kostki brukowej służy do usuwania wykwitów węglanowych z kostki brukowej, elementów betonowych i fug cementowych oraz innych naturalnych i barwionych  elementów betonowych. Usuwa naloty wapienne, osady kamienia i rdzy, plamy po wodzie oraz inne uciążliwe zabrudzenia. Usuwa zabrudzenia z zapraw murarskich i betonu. Skuteczny wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia

  • Przed  przystąpieniem do prac należy przeprowadzić testy sprawdzające działanie preparatu na podłoże.
  • Czyścik to gotowy do użycia preparat do czyszczenia kostki brukowej, który nanosimy na czyszczone powierzchnie za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Narzędzia używane podczas prac muszą być wykonane z tworzyw sztucznych (np. włosie pędzla).
  • Natrysk wykonywać opryskiwaczami zbudowanymi tylko z elementów plastikowych. Widoczną oznaką działania preparatu jest pienienie się. Po krótkim czasie (ok.1 min) czyszczoną powierzchnię należy spłukać wodą. Jeśli jednokrotna aplikacja nie wystarczy czynność należy powtórzyć.
  • Po wyschnięciu zaleca się zabezpieczyć impregnatem do kostki brukowej. 

Przechowywać oraz używać w temp. od +5 do +30°C

Środki ostrożności

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą  charakterystyki. Używać odzieży ochronnej. Chronić przed dziećmi. Pomieszczenia zamknięte dobrze wentylować. Używać rękawic ochronnych  odpornych na działanie chemikaliów. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać wdychania oparów produktu.

Dostępne opakowania

atomizer 0,5 l, 1 l, 5 l.