Impregnat do ogrodzeń betonowych FEDA

KOLORY
Opis

Sposób użycia

  • Podłoże powinno być czyste, suche i stabilne.
  • Preparat nanosimy równomiernie za pomocą pędzla lub natrysku do momentu nasycenia podłoża. Zalecane jest wykonanie dwukrotnej impregnacji w krótkich odstępach czasu, dopóki pierwsza warstwa jest wilgotna.
  • Większe powierzchnie impregnować mniejszymi fragmentami, tak aby zachować zasadę impregnacji „mokre na mokre”. 
  • Sugerowane jest impregnować przy stabilnej, bezopadowej pogodzie. Czas schnięcia do 12 godzin w zależności od temperatury otoczenia.

Temp. nakładania od +10 do +25°C.

Przechowywać oraz używać w temp. od +5 do +30 °C

Środki ostrożności

Nie stosować przy temperaturach powyżej 30°C. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić próby w mało widocznym miejscu w celu sprawdzenia skuteczności preparatu, chłonności powierzchni oraz reakcji na podłoże. Należy stosować podstawowe zasady BHP zgodnie z karta charakterystyki. Prace należy wykonywać stosując okulary, rękawice oraz odzież ochronną. Chronić przed dziećmi.

Wydajność

W zależności od chłonności podłoża z 1l preparatu można zaimpregnować od 5 do 10 m² przy jednokrotnej impregnacji.

Opakowania

1l i 5l - butelka