Rozpuszczalnikowy impregnat do gresu FEDA

KOLORY
Opis

Zastosowanie

Impregnat do gresu wytwarza trwałą, wysokoodporną warstwę na zabezpieczonych powierzchniach, która  skutecznie chroni przed zabrudzeniami oraz ułatwia czyszczenie. Dzięki specjalnym składnikom zawartym w recepturze utrudnione jest przywieranie  brudu i kurzu.

Sposób użycia

  • Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić testy  sprawdzające działanie preparatu na podłoże.
  • Podłoże powinno być czyste, suche, dobrze odtłuszczone.
  • Preparat nanosimy  za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Zalecane jest wykonanie dwukrotnego  malowania w krótkich odstępach czasu, dopóki pierwsza warstwa jest  wilgotna. Nie dopuścić do powstawania kałuż.
  • Nadmiar impregnatu należy  usunąć czystą szmatką.
  • Do momentu  wyschnięcia należy chronić impregnowane powierzchnie przed opadami  atmosferycznymi. 

Temp. nakładania od +5 do +30°C.

Przechowywać oraz używać w temp. od +5 do +30 °C

Środki ostrożności

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą  charakterystyki. Chronić przed dziećmi. Pomieszczenia zamknięte dobrze  wentylować. Używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów  oraz odzieży ochronnej. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać  wdychania oparów produktu. Zachować ostrożność jak przy pracach z  rozpuszczalnikami palnymi.

Wydajność

W zależności od chłonności podłoża z 1l preparatu można zaimpregnować od  10 do 15m² przy jednokrotnym impregnowaniu.

Dostępne opakowania

1 l, 5 l