Impregnat do fug FEDA

KOLORY
Opis

Zastosowanie

Preparat do impregnowania powierzchni fug, klinkieru, kamienia oraz innych powierzchni nieszkliwionych. Ułatwia utrzymanie czystości i chroni przed zabrudzeniami. Rodzaje zabezpieczanych podłoży – fugi cementowe, płytki o wysokiej chłonności (ceramiczne nieszkliwione, kamienne i cementowe).

Sposób użycia

  • Przed przystąpieniem do prac należy  przeprowadzić testy sprawdzające działanie preparatu na podłoże.
  • Podłoże powinno być czyste, suche, dobrze odtłuszczone i stabilne.
  • Preparat nanosimy za pomocą pędzelka. Preparat należy nanosić cienką, równomierną  warstwą, nie robiąc zacieków. Zalecane jest nanoszenie dwóch warstw  impregnatu
  • Do momentu wyschnięcia należy chronić impregnowane  powierzchnie przed wilgocią. 

Przechowywać oraz używać w temp. od +5 do +30 °C

Środki ostrożności

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą  charakterystyki. Chronić przed dziećmi. Pomieszczenia zamknięte dobrze  wentylować. Używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów  oraz odzieży ochronnej. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać  wdychania oparów produktu. Zachować ostrożność jak przy pracach z rozpuszczalnikami palnymi.

Wydajność 

W zależności od chłonności podłoża z 1 l preparatu można zaimpregnować od 14 do 18 m2 powierzchni.

Dostępne opakowania

0,2 l, 0,5 l.