Zmywacz do plam olejowych z kostki brukowej FEDA

KOLORY
Opis

Zastosowanie

Preparat umożliwia szybkie i dokładne usunięcie nawet starych plam po olejach silnikowych, hydraulicznych, spożywczych oraz śladów po oponach. Może być stosowany na kostce, elementach betonowych, płytach chodnikowych itp. Odświeża i ożywia kolor kostki.

Sposób użycia

  • Uwaga! Preparat dwufazowy przed użyciem wstrząsnąć celem połączenia obydwu warstw. Stosować tylko na powierzchnie o nagrzaniu między +5 a +30 °C.
  • Przed czyszczeniem należy wykonać próbę w miejscu mało widocznym.
  • Zmywacz do plam olejowych pozostawić na ok. 2-3 min. nie dopuszczając do wyschnięcia. Czyścić szczoteczką, następnie dokładnie spłukać wodą. W przypadku bardzo silnych  zabrudzeń czynność należy powtórzyć.
  • Po wyschnięciu zaleca się zabezpieczyć impregnatem do kostki brukowej.

Środki ostrożności

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą charakterystyki. Chronić przed dziećmi. Nie stosować w pomieszczeniach zamkniętych. Używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów oraz odzieży ochronnej.  Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać wdychania oparów produktu.

Dostępne opakowania

 1 l