Olej do klinkieru FEDA

KOLORY
Opis

Zastosowanie

Środek do impregnowania powierzchni wykonanych z klinkieru, płytek elewacyjnych, okładzin z kamienia  naturalnego, tynków, betonu i piaskowca naturalnego. Może służyć jako preparat do zabezpieczania przed, oraz po fugowaniu.

Sposób użycia

  • Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić testy sprawdzające działanie  preparatu na podłoże.
  • Powierzchnia przeznaczona do pokrycia preparatem powinna być czysta,  sucha, dobrze odtłuszczona i stabilna. Ewentualne zanieczyszczenia należy  zmyć wodą z dodatkiem detergentów. Jeśli występują wykwity, usunąć je  czyścikiem do klinkieru.   Powierzchnie przylegające do impregnowanych  podłoży należy zabezpieczyć.
  • Preparat nanosimy za pomocą pędzla lub  miękkiego tamponu.
  • Po ukończeniu prac związanych z fugowaniem preparat  należy zmyć wraz z resztkami fugi za pomocą wody z detergentem.
  • Przy mocno nasiąkliwym podłożu zabieg po kilku dniach powtórzyć. Nowe okładziny  impregnować po całkowitym wyschnięciu (ok. 4-6 tygodni po ułożeniu). 

Przechowywać oraz używać w temp. od +5 do +30 °C

Środki ostrożności

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą  charakterystyki. Używać odzieży ochronnej. Chronić przed dziećmi.

Wydajność 

W zależności od nasiąkliwości podłoża i sposobu nanoszenia z 1l preparatu  można zaimpregnować od 8 do 12 m2 powierzchni.

Dostępne opakowania

1 l, 5 l