Impregnat do piaskowca FEDA

KOLORY
Opis

Zastosowanie

Impregnat do piaskowca wytwarza trwałą, wysokoodporną warstwę na zabezpieczanych powierzchniach piaskowca. Ogranicza powstawanie wykwitów solnych na zabezpieczanych powierzchniach, uwydatnia kolor i zabezpiecza  przed blaknięciem, środek posiada wysoką odporność na alkalia.  Zabezpieczona powłoka jest przepuszczalna dla pary wodnej, co umożliwia  swobodę „oddychania” ścian i sprzyja procesowi ich osuszania. Preparat może  być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia

  • Przed przystąpieniem do prac  należy przeprowadzić testy sprawdzające działanie preparatu na podłoże.
  • Podłoże powinno być czyste, suche, dobrze odtłuszczone i stabilne.
  • Preparat  nanosimy za pomocą pędzla wałka lub natrysku. Zalecane jest nanoszenie  dwóch warstw impregnatu.
  • Drugą warstwę nanosimy jeszcze zanim wyschnie  pierwsza.
  • Do momentu wyschnięcia należy chronić impregnowane  powierzchnie przed opadami atmosferycznymi.

Przechowywać oraz używać w temp. od +5 do +30 °C

Środki ostrożności

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą  charakterystyki. Chronić przed dziećmi. Pomieszczenia zamknięte dobrze  wentylować. Używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów  oraz odzieży ochronnej. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać  wdychania oparów produktu. Zachować ostrożność jak przy pracach z  rozpuszczalnikami palnymi.

Wydajność

W zależności od chłonności podłoża z 1l preparatu można zaimpregnować od 3  do 10 m2 przy jednokrotnym impregnowaniu.

Dostępne opakowania

1 l, 5 l