Impregnat do klinkieru FEDA

KOLORY
Opis

Zastosowanie

Środek do impregnowania powierzchni z klinkieru, płytek elewacyjnych i okładzin z kamienia naturalnego.

Wytwarza trwałą, wysokoodporną warstwę na zabezpieczanych  powierzchniach klinkieru, zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci w podłoże,  ograniczając rozwój glonów i porostów. Oprócz tego ogranicza powstawanie wykwitów solnych na zabezpieczanych powierzchniach, uwydatnia kolor i zabezpiecza  przed blaknięciem.

Środek posiada wysoką odporność na alkalia, a zabezpieczona powierzchnia jest przepuszczalna dla pary wodnej, co umożliwia  swobodę „oddychania ścian” i sprzyja procesowi ich osuszania.

Sposób użycia

  • Przed przystąpieniem do prac  należy przeprowadzić testy sprawdzające działanie preparatu na podłoże.
  • Podłoże powinno być czyste, suche, dobrze odtłuszczone i stabilne.
  • Preparat nanosimy za  pomocą pędzla wałka lub natrysku. Zalecane jest nanoszenie dwóch warstw impregnatu. Drugą warstwę nanosimy jeszcze zanim wyschnie  pierwsza.
  • Do momentu wyschnięcia należy chronić impregnowane  powierzchnie przed opadami atmosferycznymi. 

Przechowywać oraz używać w temp. od +5 do +30 °C

Środki ostrożności

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą  charakterystyki. Chronić przed dziećmi. Pomieszczenia zamknięte dobrze  wentylować. Używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów  oraz odzieży ochronnej. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać  wdychania oparów produktu. Zachować ostrożność jak przy pracach z  rozpuszczalnikami palnymi.

Wydajność

W zależności od chłonności podłoża z 1l preparatu można zaimpregnować od 4 do 10 m² przy jednokrotnej impregnacji.

Dostępne opakowania

 1 l, 5 l.