Rozpuszczalnikowy impregnat MOKRA KOSTKA FEDA

KOLORY
Opis

Zastosowanie

Impregnat do kostki brukowej zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci w  podłoże, ograniczając rozwój glonów i porostów. Wytwarza trwałą,  wysokoodporną warstwę na zabezpieczonych powierzchniach kostki brukowej i  powierzchniach betonowych. Ogranicza powstawanie wykwitów solnych na  zabezpieczonych powierzchniach. Uwydatnia i ożywia kolor dając efekt tzw.  mokrej kostki.

Sposób użycia

  • Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić testy  sprawdzające działanie preparatu na podłoże.
  • Podłoże powinno być czyste, suche, dobrze odtłuszczone i stabilne. Preparat  nanosimy za pomocą pędzla, wałka lub natrysku.
  • Zalecane jest wykonanie  dwukrotnego malowania w krótkich odstępach czasu, dopóki pierwsza warstwa  jest wilgotna.
  • Do momentu wyschnięcia należy  chronić impregnowane powierzchnie przed opadami atmosferycznymi  uszkodzeniami mechanicznymi.
  • Powierzchnie betonowe można impregnować po  28 dniach od wylania. 

Temp. nakładania od +5 do +30°C.

Przechowywać oraz używać w temp. od +5 do +30 °C

Środki ostrożności

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą charakterystyki. Chronić przed dziećmi. Pomieszczenia zamknięte dobrze wentylować. Używać  rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów oraz odzieży ochronnej.  Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać wdychania oparów produktu.  Zachować ostrożność jak przy pracach z rozpuszczalnikami palnymi.

Wydajność

W zależności od chłonności kostki z 1l preparatu można zaimpregnować od 6 do  10m² przy jednokrotnej impregnacji.

Dostępne opakowania

 1l, 5l.